CENA SZKOLENIA PARALOTNIOWEGO


CENNIK SZKOLEŃ PARALOTNIOWYCH

Płatność za poszczególne etapy szkolenia następuje w dwóch częściach:             

  • I część -  zadatek 300 zł płatny przed rozpoczęciem kursu, w celu rezerwacji miejsca. 
  • II cześć - płatna w dniu rozpoczęcia szkolenia - warunek przystąpienia do kursu.     

W przypadku braku możliwości zakończenia szkolenia ze względu na warunki atmosferyczne, koszty kursu nie są wracane. Kursant może kontynuować szkolenie w kolejnych terminach, zgodnie z harmonogramem szkoleń, po wcześniejszej rezerwacji miejsca.                                             

Wyjazdy zagraniczne:

Warunkiem uczestnictwa jest wpłata zadatku w wysokości 400 zł (potwierdzenie rezerwacji miejsca), pozostałą kwotę należy wpłacić na 14 dni przed planowanym wyjazdem.  Zadatek, jak i pozostała kwota nie podlega zwrotowi - jeśli na miejsce uczestnika wyjazdu, który z niego zrezygnuje nie zapisze się nowa osoba.