Przejdź do treści
kurs paralotniowy

Platforma szkoleniowa SkyTrekking

          Zapraszamy na paralotniowe szkolenie teoretyczne
– w zakresie podstawowym.

Szkolenie przeznaczone jest dla:
     – osób, które chcą przystąpić do kursu paralotniowego,
     – osób w trakcie kursu paralotniowego,
     – zainteresowanych Pilotów paralotniowych.

E-learning paralotnie

Tematy wykładów

kurs paralotniowy

              

 Tematy wykładów teoretycznych są zgodne z Programami Szkolenia zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Docelowo platforma będzie zawierała niemal wszystkie zagadnienia teoretyczne, wymagane do zdania egzaminu państwowego
i uzyskania świadectwa kwalifikacji pilota paralotni.

Niektóre z wykładów chcielibyśmy jednak przeprowadzić metodą tradycyjną i spotykać się z przyszłymi Pilotami na wykładach.

e-learning: forma i funkcjonalność

               Szkolenie metodą e-learningu na naszej platformie jest zgodne z metodami szkolenia zatwierdzonymi 
przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

               Platforma e-learning SkyTrekking  zawiera wykłady opracowane w różnych formach,
w zależności od omawianego tematu szkolenia, w tym:
     – slajdy z animacją graficzną i głosem lektora,
     – wykłady z głosem autora,
     – filmy instruktarzowe udostępnione za zgodą autora, np. „pierwsza pomoc”,
     – opracowania oraz dokumenty (w tym przepisy prawa) w formie PDF.

               Platforma e-learning SkyTrekking, poza wykładami teoretycznymi, zawiera także Quizy
Dzięki temu możesz na bieżąco weryfikować swoją wiedzę.
Docelowo – po udostępnieniu wszystkich wykładów teoretycznych – platforma będzie zawierała Test końcowy.
Zdanie Testu końcowego będzie potwierdzeniem zdania egzaminu wewnętrznego w Szkole Paralotniowej SkyTrekking.

      – Już tylko praktyka pod okiem instruktora i można przystępować do egzaminu państwowego!

kurs paralotniowy
meteorologia dla paralotniarzy

Terminy szkoleń paralotniowych SkyTrekking:

Wstępny harmonogram szkoleń na 2021 rok jest już dostępny na stronie www.skytrekking.pl

Zapraszamy na platformę e-learning SkyTrekking – zapoznaj się z teorią paralotniową w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu.

Aktualnie dostępne wykłady:

 1. Budowa paralotni (część 1, część 2),   

 2. Pierwsza pomoc – dostęp bezpłatny, aktywny bezterminowo.

 3. Prawo Lotnicze– Podział przestrzeni powietrznej i służby w niej zapewniane.

Kolejne wykłady będą systematycznie udostępniane.
Przewidujemy część wykładów płatnych.

———————————————————————————————————————————————————————–

Regulamin e-learning SkyTrekking

Przejdź do platformy e-learning  SkyTrekking 
(Przejście do platformy oznacza zapoznanie się z ww. informacją oraz „Regulaminem e-learning SkyTrekking”)

Zapraszamy na wykłady
Zespół SkyTrekking