PRAWO LOTNICZE DLA PARALOTNIARZY


Prawo lotnicze dla Paralotniarzy

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów
statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

 

O lądowaniu paralotnią w terenie przygodnym

Artykuł 

O lądowaniu paralotnią w terenie przygodnym

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 
z dnia 3 czerwca 2013 r.
w sprawie świadectw kwalifikacji

Regulamin wydawania Karty IPPI 

2014_04_10-Regulamin-kart-IPPI