fbpx
Przejdź do treści

2 etap wyjazd zagraniczny

Latanie swobodne PP

– czyli latanie bez napędu

2 etap - wyjazd zagraniczny

2 etap wyjazd zagraniczny 1

Aby latać paralotnią swobodnie PP (czyli bez napędu), należy:
– ukończyć szkolenie paralotniowe: 1 etap oraz 2 etap PP;
– zdać egzamin państwowy;
– uzyskać świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni PGP z uprawnieniem podstawowym PP.
Miejsce szkolenia:
1 etap szkolenia paralotniowego realizujemy w Polsce.
2 etap szkolenia paralotniowego można wykonać w Polsce lub na wyjeździe zagranicznym.

W tym miejscu przybliżymy szkolenie na 2 etapie – wyjazd zagraniczny

Kto może przystąpić do szkolenia:

– Wiek – według uznania instruktora szkolącego. W przypadku osób poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
– Własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania paralotniarstwa.
Ukończony 1 etap szkolenia paralotniowego za wyciągarką H lub w górach. Także dla Kursantów, którzy ukończyli 1 etap w innej szkole. Przypominamy, że ważność zaświadczenia o ukończeniu 1 etapu szkolenia wynosi 12 miesięcy.
Uwaga: Do egzaminu państwowego może przystąpić osoba, która ukończyła 15 lat.

Zakres szkolenia – 2 etap wyjazd zagraniczny:

System szkolenia: Starty swobodne w górach.
Celem 2 etapu szkolenia jest doskonalenie umiejętności pilotażowych, w tym elementów związanych z zakrętami oraz krążeniem. Kursant po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien umieć zastosować co najmniej jedną metodę przyspieszonego wytracania wysokości oraz umieć wylądować w obszarze ograniczonym o wymiarach 60 na 60 metrów.
Szkolenie 2 etapu obejmuje około 10 samodzielnych lotów na wysokości powyżej 200 metrów nad terenem.
Zaletą wyjazdów zagranicznych ze SkyTrekking jest to, że nie ograniczamy procesu szkolenia do wymaganych 10 lotów. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych nasz Kursant wykonuje najczęściej więcej niż 10 lotów szkolnych, rozszerzonych dodatkowo o loty żaglowe i termiczne.

Miejsce oraz termin szkolenia:

Miejsce oraz termin szkolenia zgodnie z ofertą wyjazdów zagranicznych SkyTrekking, tutaj.
Należy wybrać wyjazd przeznaczony dla Kursantów na 2 etap szkolenia (informacja w opisie każdego wyjazdu).
Polecane kierunki wyjazdów do wykonania 2 etapu szkolenia: Słowenia, Włochy.

* Cena szkolenia:

Cena szkolenia zgodnie z ofertą wyjazdów zagranicznych SkyTrekking, tutaj.
* Promocja – sprzęt:
Kompletny sprzęt na 2 etap GRATIS – dla naszych Kursantów, którzy ukończyli 1 etap w szkole SkyTrekking.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:
Po zrealizowaniu 2 etapu PP otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia paralotniowego.
Ważność zaświadczenia o ukończeniu 2 etapu wynosi 12 miesięcy – w tym czasie należy przystąpić do egzaminu państwowego na świadectwo kwalifikacji pilota paralotni (PGP) z uprawnieniem PP (loty swobodne bez napędu).

Zapisz się na kurs paralotniowy i zrealizuj Swoje marzenia