fbpx
Przejdź do treści

Polityka prywatnosci rodo

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 w związku z art. 5 ust. 1 pkt a oraz art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oświadczam że zostałem/am poinformowany że:

 1. Administratorem moich danych jest SkyTrekking Sp. Z.o.o z siedzibą w Bydgoszczy   przy ul. Biedaszkowo 28d  5030-81-53-81  E-mail biuro@skytrekking.com.pl
 2. Prezes SkyTrekking Sp. Z.o.o wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania moich danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@skytrekking.com.pl

biuro@skytrekking.com.pl przetwarza moje dane w celu prowadzenia oraz wydania niezbędnych dokumentów związanych ze szkoleniem.

 1. Prezes SkyTrekking Sp. Z.o.o nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych
 2. Moje dane osobowe przechowywane w Rejestrze Kursantów będą przechowywane przez 5 lat.  
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje mi prawo do żądania od administratora:
  1. dostępu do moich danych osobowych,
  2. sprostowania moich danych osobowych,
  3. usunięcia moich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych,
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, które podałem/am dobrowolnie.
 4. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes SkyTrekking Sp. Z.o.o .
 5. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa oraz mojej zgody na przetwarzanie.
 6. Przekazane przeze mnie dane osobowe nie będą służyć do przetwarzania polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.