Przejdź do treści

Karta uczestnika wyjazdu

ulica, kod, miejscowość, kraj
*może nam się przydać w razie W
Dla zagranicznego odpowiednika podać nazwę organizacji wystawiającej dokument.
Jeśli nie posiadasz ubezpieczenia OC, to przypominam, że jest ono obowiązkowe. Przed wyjazdem można ubezpieczysz się np. tutaj: https://kmsl.finansowachata.pl/ formularz numer 1
Podaj w/w dane jeśli potrzebujesz wypożyczyć sprzęt.
wypełnij jeśli posiadasz własny sprzęt:
Wypełnij jeśli posiadasz własny sprzęt: