PROGRAM SZKOLENIA PARALOTNIOWEGO


Szkolenie paralotniowe prowadzone jest zgodnie z programem zatwierdzonym i opublikowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. 

 

Aby podejść do egzaminu państwowego na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni, należy najpierw ukończyć I oraz II etap szkolenia paralotniowego. 

 

Egzaminy państwowe na Świadectwo Kwalifikacji organizowane są również przez naszą szkołę. 

SZKOŁA PARALOTNIOWA