Szkolenia i kursy paralotniowe

Nasze szkolenia paralotniowe prowadzone są zgodnie z programem zatwierdzonym i opublikowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

SZKOLENIE PILOTA PARALOTNI

Aby ułatwić wybór odpowiedniego szkolenia paralotniowego, przygotowaliśmy schemat szkolenia do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni. 

Szkolenia paralotniowe

1 etap - zaczynamy szkolenie paralotniowe

Na tym etapie celem szkolenia paralotniowego jest przede wszystkim nauka startowania i lądowania oraz umiejętności samodzielnego przygotowania i kontroli paralotni przed lotem.

Szkolenia paralotniowe

2 etap - trening umiejętności pilotażowych

Drugi etap poszerza wiedzę i umiejętności pilota o nowe elementy. Pilot-uczeń po zakończeniu tego etapu powinien umieć zastosować co najmniej jedną metodę wytracania wysokości. Opanować wszystkie elementy związane z zakrętami, krążeniem, posiąść umiejętność stabilizacji skrzydła w locie oraz… 

3 etap - Termika, żagiel (szczególnie zalecane)

Trzeci etap ma na celu naukę umiejętności latania żaglowego jak i w termice, które pozwalają na długie utrzymywanie się w powietrzu oraz doskonalenie umiejętności stabilizacji skrzydła w locie. Na kursie uczeń weźmie udział w szkoleniu teoretycznym i praktycznym. 

Aby samodzielnie latać paralotnią należy ukończyć 2 etapowy kurs, oraz zdać egzamin państwowy na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotniowego.

Od śmigła - szkolenie do lotów z napędem PPG

Jest to nauka latania na paralotni PPG, czyli  z napędem plecakowym. Nie musisz posiadać własnego sprzętu. Wszystko otrzymasz na miejscu. Zaproponuj odpowiedni dla siebie termin szkolenia:

Trajka - szkolenie do lotów motoparalotnią PPGG

Nasi kursanci swoje pierwsze kroki w nauce lotów motoparalotnią ( PPGG) stawiają bezstresowo.

Jesteśmy jedyną szkołą paralotnią, która podczas szkolenia do uprawnień  PPGG wykorzystywać do nauki  trenażer- symulator trajki.

Bez obawy o połamane śmigła, pocięte liny i pocięte paralotnie

szkoła paralotniowa

Pozostałe szkolenia

Szkolenia uzupełniające i dodatkowe 

  • Tandem
  • Kurs aktywnego pilotażu – tzw. mały SIV
  • Kurs Instruktorski
  • Kurs Kierownika staru
  • Kurs wyciągarkowego
  • Kurs startu za wyciągarką H

Egzaminy państwowe na Świadectwo Kwalifikacji organizowane są również przez naszą szkołę.