SZKOLENIE PARALOTNIOWE 2 ETAP


Szkolenie paralotniowe 2 etap

Szkolenie paralotniowe 2 etap

Szkolenie praktyczne

 

Szkolenie paralotniowe 2 etap : Na II etapie szkolenia paralotniowego następuje doskonalenie umiejętności pilotażowych. Pilot - uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien umieć zastosować co najmniej jedną metodę wytracania wysokości. A także opanować wszystkie elementy związane z zakrętami, krążeniem oraz posiadać umiejętność stabilizacji skrzydła w locie. Pilot - uczeń po zakończeniu tego etapu powinien umieć wylądować paralotnią w obszarze ograniczonym 60 na 60 metrów.  W ramach tego etapu należy doskonalić start klasyczny oraz uczyć startu odwróconego tzw. alpejskiego.

 

Szkolenie w locie obejmuje minimum 10 lotów z wysokości nie mniejszej niż 200 m, przy wietrze do max. 5 m/s.

 

Egzaminy państwowe na Świadectwo Kwalifikacji organizowane są również przez naszą szkołę paralotniową.

 

 

Po pomyślnym ukończeniu II etapu Pilot - uczeń otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu paralotniowego i może przystąpić do egzaminu państwowego. 

 

Po zdaniu egzaminu państwowego otrzymujemy Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni - dokument uprawniający nas do samodzielnego latania 🙂

 

szkoła paralotniowa

 

Szkolenie paralotniowe do 2 etapu może zostać przeprowadzone:

szkolenie paralotniowe, szkoła paralotniowa , paralotnia

W kraju na lotniskach aeroklubowych z wykorzystaniem wyciągarki paralotniowej stacjonarnej dwubębnowej, która zapewnia bezpieczne  i sprawne szkolenie. Czas szkolenia: około 3 dni (w zależności od warunków pogodowych oraz predyspozycji Pilota - ucznia).

 

szkolenie paralotniowe, szkoła paralotniowa , paralotnia

Na szkoleniu wyjazdowym zagranicznym w terenach górskich (patrz zakładka: wyjazdy). Czas szkolenia zgodnie z harmonogramem wyjazdów zagranicznych. 

szkolenie paralotniowe III etap, paralotnia, paraotnie
szkolenie paralotniowe III etap, paralotnia, paraotnie
szkolenie paralotniowe III etap, paralotnia, paraotnie