Przejdź do treści

2 etap szkolenia paralotniowego

Szkolenie paralotniowe

SZKOLENIE PARALOTNIOWE 2 ETAP

Na 2 etapie szkolenia paralotniowego następuje doskonalenie umiejętności pilotażowych. Pilot – uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien umieć zastosować co najmniej jedną metodę wytracania wysokości. A także opanować wszystkie elementy związane z zakrętami, krążeniem oraz posiadać umiejętność stabilizacji skrzydła w locie.

Pilot – uczeń po zakończeniu tego etapu powinien umieć wylądować paralotnią w obszarze ograniczonym 60 na 60 metrów.  W ramach tego etapu należy doskonalić start klasyczny oraz uczyć startu odwróconego tzw. alpejskiego.

Szkolenie w locie obejmuje minimum 10 lotów z wysokości nie mniejszej niż 200 m, przy wietrze do max. 5 m/s.

Egzaminy państwowe na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni organizowane są również przez naszą szkołę paralotniową.

Do etapu 2 mogą przystąpić osoby, które ukończyły etap 1 – także jeśli zrobiły to w innych szkołach. Po ukończeniu 2 etapu czeka Cię egzamin na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni, uprawniającego do latania na paralotniach. Jeśli po zdaniu egzaminu zdecydujesz się na doskonalenie swoich umiejętności pilotażowych zapraszamy Cie na 3 etap. Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka ciekawych propozycji wyjazdów zagranicznych, które znajdziesz w zakładce Wyjazdy paralotniowe.

Szkolimy na lotniskach aeroklubowych. Atrakcyjnie położone lotniska zapewniają zaplecze dydaktyczne, socjalne i lotniczą atmosferę.

Szkolenie paralotniowe do 2 etapu może zostać przeprowadzone:

W kraju na lotniskach aeroklubowych z wykorzystaniem wyciągarki paralotniowej, która zapewnia bezpieczne i sprawne szkolenie. Czas szkolenia: około 3 dni (w zależności od warunków pogodowych oraz predyspozycji Pilota – ucznia).

Na szkoleniu wyjazdowym zagranicznym w terenach górskich (patrz zakładka: wyjazdy). Czas szkolenia zgodnie z harmonogramem wyjazdów zagranicznych.

Szkolenie praktyczne

Na 2 etapie kursu paralotniowego  pilot-uczeń doskonali umiejętności nabyte na 1 etapie o bardziej zaawansowane techniki pilotażu.

Pilot zdobywa umiejętności takie jak:

 • techniki przyspieszania wytracania wysokości 
 • stabilizacja paralotni w locie 
 • aktywne sterowanie ciałem
 • praktycznego wykorzystania speed systemu
 • podstawowe techniki planowania podejścia do lądowania 
 • start odwrócony tzw „ALPEJKA”
 • procedury awaryjne
 • sterowanie taśmami D
 • precyzyjne lądowanie w wyznaczonym obszarze

Szkolenie teoretyczne

Zajęcia praktyczne uzupełnione są zajęciami teoretycznymi w wymiarze 4-5 godzin. 

Poruszane zostają między innymi zagadnienia takie jak:

 • przygotowanie do latania
 • indywidualne dopasowanie sprzętu dla każdego pilota
 • budowa paralotni
 • zasady bezpieczeństwa
 • meteorologia/ocena warunków meteorologicznych
 • aerodynamika
 • sytuacje niebezpieczne
 • prawo lotnicze
 • zasady korzystania z przestrzeni powietrznej
 • nawigacja
Szkolenie paralotniowe
szkolenia paralotniowe
szkolenia paralotniowe
szkolenia paralotniowe